Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

03/07/2017, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμων για τις αναγκές του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

03.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο οικονομικής Προσφοράς