Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

03/05/2017 Προμήθεια γραφικής ύλης-λοιπά υλικά γραφείου

03.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 13:49

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης – λοιπά υλικά γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναλυτικά η πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προυπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς