Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

22/6/2017, Ανακοίνωση ανάκλησης της προκήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου

22.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 19:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 13/19-06-2017 Πράξη, ανακοινώνεται η ανάκληση της προκήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών.

 


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 


Βλαζάκης Νικόλαος