Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 22/06/2017 07:06

22/6/2017, Ανακοίνωση ανάκλησης της προκήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 13/19-06-2017 Πράξη, ανακοινώνεται η ανάκληση της προκήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών.

 


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 


Βλαζάκης Νικόλαος