Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

5/9/2017, Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Αντιμετώπιση Εποχικών Αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών

05.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 15:02

Ανακοινώνεται

η πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ