Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 09/10/2017 02:10

09/10/2017, "Προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων»

 

 

                                                 Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την «Προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων» συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) σύμφωνα με την συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Αναλυτική πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές