Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

13/07/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

13.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                  Χανιά 12 / 07 / 2017
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                 Α.Π 38576
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Παπαδομανωλάκη Παναγιώτα
Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : Εργασία Περισυλλογής – Διάθεσης επικίνδυνων υλικών

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

   

  ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

   

  να υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανάθεση της εργασίας συλλογής μεταφοράς και ασφαλούς τελικής διάθεσης πλακών και άλλων δομικών υλικών που πιθανά περιέχουν αμίαντο (CPV 90520000-8) από δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφέροντες θα κριθούν στις τιμές που θα δώσουν για ολοκληρωμένη την εργασία που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας, οι οποίες επισυνάπτονται.

  Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, έως και την Πέμπτη 20/07/2017,σε κλειστό φάκελο

   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ