Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

13/07/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

13.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                  Χανιά 13 / 07 / 2017
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                  Α.Π 38750
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Παπαδομανωλάκη Παναγιώτα
Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στο Δήμο Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλλετε την προσφορά σας για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στον Δήμο Χανίων διάρκειας ενός έτους και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, προϋπολογισμού έως 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν συνταχθεί από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, έως και την Τετάρτη 19/07/2017 ώρα 12:00 π.μ, σε κλειστό φάκελο.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ