Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

30-08-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

30.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος

 

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλλετε προσφορά για την “Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος” για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 5.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφοράς σας, έως και την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ