Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 30/08/2017 10:08

30-08-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος

 

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλλετε προσφορά για την “Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος” για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 5.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφοράς σας, έως και την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ