Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

11/12/2017, Έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του Β1΄ Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων

11.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:42

Ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται στα άρθρα 1 του Ν. 2508/1997 και 3 του Ν. 1337/1983, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του Β1 Σταδίου των μελετών:

  1. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας

  2. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων

  3. Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών),

με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων,

από τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, με διάρκεια δύο (2) μηνών (από 18/12/2017 έως 17/2/2018).

Τα στοιχεία των μελετών θα είναι διαθέσιμα από τις 18/12/2017 στον ειδικό ιστότοπο www.gps-chania.gr .

Τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις μπορούν να κατατίθενται εγγράφως στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, (fax: 28210-93300) ή/και ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού ιστοτόπου www.gps-chania.gr, από την έναρξη της διαβούλευσης και μέχρι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2018.