Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

28/02/2017, Σχολική Επιτροπή - Μετάθεση αποσφράγισης και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών

28.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙTΡΟΠΗ ΔΕYTΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μεταθέτει την αποσφράγιση και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 & Α4» από την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 12.30 μ.μ., για την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 ώρα 10.30 π.μ. ( ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Δ.Σ. /2017 ΑΔΑ: 6ΦΣΨΟΚΞΨ-ΩΝΣ )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΙΧΗΣ