Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

5/12/2017, Συνοπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Ανάδειξης Ενοικιαστή Χώρου προς Μίσθωση / Λειτουργία Εκμετάλλευσης ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ εντός Οικισμού Ναυστάθμου Κρήτης

05.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 19:19

 

1.      Η Διοίκηση του Ν.Κ προκηρύσσει Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη Ενοικιαστή χώρου προς μίσθωση/λειτουργία εκμετάλλευσης ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ εντός οικισμού Ναυστάθμου Κρήτης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα της υπηρεσίας για παράταση δύο (2) χρόνων. 

 

2.      Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19-12-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στη Λέσχη Αξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης (ΛΑΝΚ). Κατώτερο αποδεκτό μηνιαίο μίσθωμα τα πεντακόσια (500,00€) ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 18-12-2017 και ώρα 14:30.

 

3.      Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΝ www.hellenicnavy.gr και στη ΣΤ΄ Χρηματική Διαχείριση ΝΚ/Δ.Ο.Υ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 28210-82323 – 6945203497.

 

Αντιπλοίαρχος (Ο)  Θ. Τσάκα Π.Ν.

 

 

Δ  ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α  ΝΚ / ΔΟΥ