Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

14/02/2017, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ /ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

14.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:25

 

1. Η Διοίκηση του Ναυστάθμου Κρήτης προκηρύσσει Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ενοικιαστή χώρου προς ανάπτυξη / εκμετάλλευση επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου και πλήρους γεύματος (Κυλικείου/ Σνακ Μπαρ), εντός εγκαταστάσεων του Ναυστάθμου Κρήτης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους μετά από απόφαση της υπηρεσίας.

 

2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 03-03-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στη Λέσχη Υπαξιωματικών Στόλου Κρήτης (ΛΥΣΚ).

 

3. Για περισσότερες πληροφορίες και για τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΝ www.hellenicnavy.gr και στη ΣΤ΄ Χρηματική Διαχείριση ΝΚ/Δ.Ο.Υ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 28210-82323.

 

 

 

Αντιπλοίαρχος (Ο) Θ. Τσάκα Π.Ν.

 

 

Δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α ΝΚ / ΔΟΥ