Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

28/02/2017, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

28.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 20:10

Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Χανίων για το διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής ήτοι έως 31/08/2019 και μεταβιβάζουμε σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:

 

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Χανίων