Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

27/03/2017, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 50/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

27.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 18:10

Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Χανίων για το διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής ήτοι έως 31/08/2019 και μεταβιβάζουμε σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:

 

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Χανίων 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 50/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ