Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

13/12/2017, Δ26/17 διορθωτική της Μ3/11 μεμονωμένης πράξης εφαρμογής οδών Γιαμπουδάκη-Αγίας Μαρίνας της περιοχής «Πασακάκι-Χαρακιάς» Δ. Χανίων

13.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:42

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Από τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων συντάχθηκε η Δ26/17 διορθωτική της Μ3/11 μεμονωμένης πράξης εφαρμογής οδών Γιαμπουδάκη-Αγίας Μαρίνας της περιοχής «Πασακάκι-Χαρακιάς» Δ. Χανίων, στα ΟΤ1400, 1402, 1403, 1403α, 1407, 1408, 1420 και στο όριο του σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να προσέλθουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87-Σούδα, γραφείο 5 (κ. Γεωργακάκη)) για να ενημερωθούν και να υποβάλλουν σχετικές ενστάσεις.

 

Χανιά 13/12/2017

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ