Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 29/12/2017 08:12

29/12/2017, Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Επισκευές συντηρήσεις βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός Δ.Ε. Χανίων"

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τ.Ε.Υ.Δ.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 24/2017 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.