Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

29/12/2017, Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Επισκευές συντηρήσεις βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός Δ.Ε. Χανίων"

29.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 20:52

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τ.Ε.Υ.Δ.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 24/2017 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.