Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

07/04/2017, Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερόμενων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του Δήμου Χανίων

07.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 18:49

 για την επιλογή αναδόχων μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

           Καλούμε :

Α. τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Β. τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

6. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

8. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

9. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

10. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

14. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

15. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

16. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

21. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

22. ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

25. ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

27. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του Δήμου Χανίων για την επιλογή αναδόχων μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, να υποβάλουν, μέχρι τις 27/4/2017, σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (Γρηγορίου Ε' 50 Χανιά, 2ος όροφος), επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού ή μελετητικού τους πτυχίου.

photo