Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 11/01/2017 10:01

11/01/2017, Έκδοση προκήρυξης 7Κ/2016 ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Έκδοση προκήρυξης 7Κ/2016 ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ