Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

11/01/2017, Έκδοση προκήρυξης 7Κ/2016 ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

11.01.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:15

Έκδοση προκήρυξης 7Κ/2016 ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ