Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

17/03/2017, Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

17.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr


Χανιά, 17/03/2017


Α.Π.: 13633 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Την υπ’ αριθμό 135/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 13.745,11€ στον Κ.Α. 70-6699.007 για την κάλυψη της (ΑΔΑΜ:17REQ005935522)

  • Την υπ’ αριθμό 8979/22-02-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορές για την «Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 13.745,11€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά, η προμήθεια αφορά σε φάρμακα και διάφορα άλλα είδη περίθαλψης και διαβίωσης για αδέσποτα ζώα συντροφιάς, για τις ανάγκες της λειτουργίας του Δημοτικού Κτηνιατρείου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου Χανίων, βάσει του Ν. 4039/2012 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4235/2014 και συγκεκριμένα:

 

 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.1

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΟΝΠΕΡΙΔΟΝΗΣ 5mg/ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 60ml

4

1.2

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΙΛΤΕΦΟΣΙΝΗΣ 20mg/ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 60ml

5

1.3

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΞΥΛΑΖΙΝΗΣ 20mg/ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 50ml

10

1.4

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΔΕΞΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗΣ 0,5mg/ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 10ml

4

1.5

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗΣ 1mg/ml ΣΕ ΦΙΑΛΗ 10 ml

5

1.6

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΜΕΖΟΛΗΣ 5mg/ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 10ml

3

1.7

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΕΤΑΜΙΝΗΣ 100mg/ml

15

1.8

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΟΥΤΟΡΦΑΝΟΛΗΣ 10mg/ml ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 10ml

2

1.9

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΜΟΡΦΙΝΗΣ 5mg/ml ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΑ 2ml

18

1.10

ΔΙΣΚΙΑ ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗΣ 75mg

50

1.11

ΔΙΣΚΙΑ ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗΣ 150mg

100

1.12

ΔΙΣΚΙΑ ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗΣ 125mg + ΣΠΙΡΑΜΥΚΙΝΗΣ 750.000 IU ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 20 ΔΙΣΚΙΩΝ

10

1.13

ΔΙΣΚΙΑ ΕΝΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ 50 mg

30

1.14

ΔΙΣΚΙΑ ΕΝΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ 150 mg

40

1.15

ΔΙΣΚΙΑ ΔΟΞΥΚΥΚΛΙΝΗΣ ΤΩΝ 20 mg ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 10 ΔΙΣΚΙΩΝ

30

1.16

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ 100mg/ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 100ml

3

1.17

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ 50mg/ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΩΝ 100ml

6

1.18

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥΛΑΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ + ΜΟΝΟΘΕΙΟΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ (100+5)mg/ml ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 50ml

2

1.19

ΔΙΣΚΙΑ ΜΟΝΟΫΔΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΕΞΙΝΗΣ ΤΩΝ 500mg

24

1.20

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΕΦΟΒΕΚΙΝΗΣ 80mg/ml ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20ml

1

1.21

ΤΥΛΟΖΙΝΗ ΣΚΟΝΗ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100g

1

1.22

ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ+ΑΜΟΞΙΚΙΛΛΙΝΗΣ (50+200)mg

40

1.23

ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΜΕ ΑΜΟΞΙΚΙΛΛΙΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΟΞΥ (140+35)mg/ml ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 50ml

6

1.24

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΑΡΜΠΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ 1% (ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ) ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20ml

2

1.25

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ+ΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗΣ (100ml)

2

1.26

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΜΕ ΝΕΟΜΥΚΙΝΗ+PHTHALYLSULFATHIAZOLE (για εντερικές διαταραχές με απώλεια ηλεκτρολυτών) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150g

1

1.27

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗΣ 1% ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 50ml

1

1.28

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΠΡΟΠΙΟΝΙΚΗΣ ΙΜΙΔΟΚΑΡΒΗΣ 85mg/ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 10ml

1

1.29

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΜΑΡΟΠΙΤΑΝΤΗΣ 10mg/ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 20ml

2

1.30

ΔΙΣΚΙΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΜΑΡΟΠΙΤΑΝΤΗΣ 60mg ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 4 ΔΙΣΚΙΩΝ

2

1.31

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ 3mg/ml ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 50ml

1

1.32

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ TRIPELENNAMINE 20mg/ml ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20ml

2

1.33

ΔΙΣΚΙΑ ΜΕ FIROCOXIB 227mg ΣΕ ΚΟΥΤΙ 30 ΔΙΣΚΙΩΝ

1

1.34

ΔΙΣΚΙΑ ΚΑΠΡΟΦΑΙΝΗΣ 100mg

35

1.35

ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ SPRAY ΠΛΗΓΩΝ 200ml

3

1.36

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΜΕ chlorexidine digluconate+miconazole nitrate+methylchloroisothiazolinone (20+20+0,0075)mg/ml ΣΕ ΦΙΑΛΗ 250ml

2

1.37

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

2

1.38

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΤΜΟΡΙΛΛΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΣΕ ΠΑΣΤΑ 24ml

3

1.39

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 500g ΜΕ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

1

1.40

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΟΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ, ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ, ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ

1

1.41

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΗ 190mg/ml ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 250ml

1

1.42

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ A, D3, E (ΦΙΑΛΗ 100ml)

1

1.43

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ BUTAPHOSPHAN KAI ΚΥΑΝΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗ 10% ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΩΝ 50ml

4

1.44

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΩΚΥΤΟΚΙΝΗΣ 10% ΣΕ ΦΙΑΛΗ 25ml

1

1.45

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΓΑΤΑ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 2,5ml

5

1.46

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΕΝΖΥΛΟΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗΣ - ΔΙΥΔΡΟΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΝΗΣ 100ml

3

1.47

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΠ ΤΕΣΤ) ΣΚΥΛΟΥ

90

1.48

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΣΚΥΛΟΥ (ΣΝΑΠ ΤΕΣΤ) ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 20 ΤΕΣΤ)

1

1.49

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (ΣΝΑΠ) ΤΕΣΤ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ ΣΚΥΛΟΥ

30

1.50

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (ΣΝΑΠ) ΤΕΣΤ DISTEMBER ΣΚΥΛΟΥ

10

1.51

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (ΣΝΑΠ) ΤΕΣΤ ΠΑΡΒΟΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΣΚΥΛΟΥ

10

1.52

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (ΣΝΑΠ) ΤΕΣΤ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ

10

1.53

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (ΣΝΑΠ) ΤΕΣΤ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ

10

1.54

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ (1ml/ΔΟΣΗ) ΜΕ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ

100

1.55

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CARRE’, ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΒΟΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

80

1.56

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CARRE’, ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΒΟΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

10

1.57

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΠΗΤΟΪΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΛΥΚΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΛΕΥΚΟΠΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ

80

1.58

ΧΑΠΙ ΜΕ ΠΡΑΖΙΚΟΥΑΝΤΕΛΗ, ΦΑΙΒΑΝΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 35kg

100

1.59

ΧΑΠΙ ΜΕ ΠΡΑΖΙΚΟΥΑΝΤΕΛΗ, ΦΕΝΒΕΝΔΑΖΟΛΗ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 10kg ή ΓΑΤΑ 8kg

50

1.60

ΑΜΠΟΥΛΑ ΜΕ ΦΙΠΡΟΝΙΛΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 20-40kg

30

1.61

ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΦΙΠΡΟΝΙΛΗ 500ml

4

1.62

ΑΜΠΟΥΛΑ SPOT-ON ΜΕ ΙΜΙΔΑΚΛΟΠΡΙΔΗ+ΠΕΡΜΕΘΡΙΝΗ (100+500)mg/ml ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΑ 4ml ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ >25kg

12

1.63

ΑΜΠΟΥΛΑ SPOT-ON ΜΕ ΦΙΠΡΟΝΙΛΗ-ΠΕΡΜΕΘΡΙΝΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ >10kg

10

1.64

ΑΜΠΟΥΛΑ SPOT-ON ΜΕ ΜΟΞΙΔΕΚΤΙΝΗ ΚΑΙ ΙΜΙΔΑΚΛΟΠΡΙΔΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 4-10kg

10

1.65

ΑΜΠΟΥΛΑ SPOT-ON ΜΕ ΜΟΞΙΔΕΚΤΙΝΗ ΚΑΙ ΙΜΙΔΑΚΛΟΠΡΙΔΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 25-40kg

10

1.66

ΑΜΠΟΥΛΑ SPOT-ON ΜΕ ΜΟΞΙΔΕΚΤΙΝΗ ΚΑΙ ΙΜΙΔΑΚΛΟΠΡΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΤΕΣ

5

1.67

ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΔΙΣΚΙΟ ΕΨΙΠΡΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 300mg

25

1.68

ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΦΑΙΝΒΕΝΔΑΖΟΛΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΣΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 4,8g

3

1.69

ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ (24g)

5

1.70

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΧΥΣΗΣ ΣΕΛΑΜΕΚΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 10-20kg

7

1.71

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ GERANIOL XL

20

1.72

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΣΙΤΡΟΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΞΥΛΕΝΟΛΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500g

2

1.73

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10cm

20

1.74

ΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΕ ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ, ΠΟΛΥΜΥΞΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 15ml

3

1.75

ΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΘΕΙΙΚΗΣ ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗΣ, ΘΕΙΑΒΕΝΔΑΖΟΛΗΣ, ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 10g

10

1.76

ΩΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ TROMETHAMINE USP KAI DISODIUM EDTA DIHYDRATE ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 118ml

5

1.77

ΩΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ

5

1.78

ΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΕ ΜΑΡΜΠΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ, ΚΛΟΤΡΙΜΑΖΟΛΗ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 10ml

3

1.79

ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ Α 0,2% ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 3,5g

1

1.80

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ 4mm ME CUF

2

1.81

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 10cm

15

1.82

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 15cm

10

1.83

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 20cm

10

1.84

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 30cm

10

1.85

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 35cm

5

1.86

ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 8,7Χ780mm

1

1.87

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΑΤΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 1mmX130mm

3

1.88

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΑΤΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 1,3mmX130mm

3

1.89

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ SMALL

1

1.90

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ MEDIUM

1

1.91

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ SMALL

1

1.92

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ MEDIUM

1

1.93

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ SMALL

1

1.94

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ MEDIUM

1

1.95

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ LARGE

1

1.96

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

2

 

 

προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ 1, 9.421,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2.1

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΣΕ ΚΟΣΝΕΡΒΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400g

12

2.2

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

6

2.3

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400g

3

2.4

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

3

2.5

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΑΤΑΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

12

2.6

ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

3

2.7

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 26%, ΛΙΠΑΡΑ 12%, ΥΓΡΑΣΙΑ 8%, ΤΕΦΡΑ 8%, ΙΝΩΔΗ 4% (σακί των 20Kgr)

10

 

προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ 2, 357,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 

ΟΜΑΔΑ 3 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗ ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3.1

ΔΙΣΚΙΑ ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 300mg ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 30 ΔΙΣΚΙΩΝ

50

3.2

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΤΡΟΠΙΝΗΣ 1mg/2ml ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΑ 2ml

50

3.3

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ 1mg/ml ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΑ 1ml

20

3.4

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΑΝΙΤΙΔΙΝΗΣ 50mg/2ml ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΑ 2ml [ΚΟΥΤΙ 5 ΑΜΠΟΥΛΩΝ]

25

3.5

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗΣ 10mg/2ml ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΑ 2ml [ΚΟΥΤΙ 6 ΑΜΠΟΥΛΩΝ]

15

3.6

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΑΚΤΟΥΛΟΖΗΣ 3,335mg/5ml ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 1000ml

3

3.7

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΑΖΕΠΑΜΗΣ 10 mg/2 ml ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΑ 2ml [ΚΟΥΤΙ 6 ΑΜΠΟΥΛΩΝ]

6

3.8

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗΣ 600mg/4ml ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΑ 4ml

20

3.9

ΔΙΣΚΙΑ ΔΟΞΥΚΥΚΛΙΝΗΣ ΤΩΝ 100 mg

320

3.10

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΞΥΛΟΚΑΪΝΗΣ 2% ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 50ml

1

3.11

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ1 10mg/ml ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΤΟΥ 1ml [ΚΟΥΤΙ 5 ΑΜΠΟΥΛΩΝ]

15

3.12

ΔΙΣΚΙΑ ΘΕΙΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΦΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (80+0,35)mg ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 30 ΔΙΣΚΙΩΝ

3

3.13

ΔΙΣΚΙΑ ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗΣ ΤΩΝ 4mg ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ

3

3.14

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗΣ 20mg 12ml (ΚΟΥΤΙ 5 ΑΜΠΟΥΛΩΝ)

4

3.15

ΔΙΣΚΙΑ ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗΣ ΤΩΝ 5mg ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 30 ΔΙΣΚΙΩΝ

15

3.16

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΚΑΛΙΟΥ 10% ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 10ml

20

3.17

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΕΝΤΟΘΑΛΗΣ 1g

30

3.18

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΟΣΜΟ (ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ)

3

3.19

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 140mg/ΚΑΨΟΥΛΑ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 48 ΚΑΨΟΥΛΩΝ)

1

3.20

ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ 37% ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1L

1

3.21

ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 1L

1

3.22

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (ΟΞΥΖΕΝΕ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1L

20

3.23

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΟΥ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΚΟΥΤΙ 100τμχ)

1

3.24

ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ 0,3% ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 3,5g

10

3.25

ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗΣ (0,1+0,3)% ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 3,5ml

5

3.26

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α+Ε (15ml) ή ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α (5g)

3

3.27

ΣΤΙΚ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΕΪΝΗΣ

50

3.28

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΖΙΔΑΜΦΑΙΝΙΚΟΛΗΣ 1% ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 7,5ml

4

3.29

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 0,9% NS 1L

80

3.30

ΟΡΟΣ LACTATED RINGER’S 1L

20

3.31

ΟΡΟΣ ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ 5% 1L

3

3.32

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΠΟΒΙΔΟΝΗ 10% ΣΕ ΦΙΑΛΗ 240ml

4

3.33

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΠΟΒΙΔΟΝΗ 7,5% ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1L

2

3.34

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 93 ΒΑΘΜΩΝ (ΦΙΑΛΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 425ml)

50

3.35

ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 4% w/v ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1L

5

3.36

ΔΙΣ-ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1L

1

3.37

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

2

3.38

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

2

3.39

ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ANA ΛΙΤΡΟ

10

3.40

ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kg

1

3.41

ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 5ml

10

3.42

ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 1ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 26G X ½”

300

3.43

ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 2,5ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G X 1”

600

3.44

ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 5ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝA 21G X 1 ½ ’’

200

3.45

ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 10ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G X 1 ½ ’’

100

3.46

ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 20ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G X 1 ½ ’’

100

3.47

ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΤΩΝ 3ml

200

3.48

ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 18G (ΡΟΖ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

500

3.49

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 21G X 1’’ (ΠΡΑΣΙΝΕΣ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

100

3.50

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 23G X 1’’ (ΜΠΛΕ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1000

3.51

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 25G X 5/8’’ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

500

3.52

ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ

20

3.53

ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΑΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ

80

3.54

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΛΕ 22G, ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ TEFLON

200

3.55

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΟΖ 20G, ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ TEFLON

200

3.56

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 18G, ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ TEFLON

50

3.57

ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ

100

3.58

ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ EDTA

200

3.59

ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 5ml

50

3.60

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 3 WAY 10cm ΜΕ ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

100

3.61

ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ (THREE WAY) ΜΕ ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

50

3.62

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ (100ml)

100

3.63

ΛΕΠΙΔΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ Νο 10 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ)

3

3.64

ΛΕΠΙΔΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ Νο 11 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ)

5

3.65

ΛΕΠΙΔΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ Νο 12 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ)

1

3.66

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G

50

3.67

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 10cm Χ 5m

30

3.68

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΑΖΑΣ 5cm Χ 2,5m

30

3.69

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΑΖΑΣ 10cm Χ 5m

30

3.70

ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ)

1

3.71

ΓΑΖΕΣ 10Χ10 ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

10

3.72

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ/ΖΕΥΓΟΣ Νο 6,5

100

3.73

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟΥΔΡΑΡΙΣΤΑ SMALL ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

4

3.74

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (2/0) 90cm ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 30mm 3/8 ΚΟΠΤΟΥΣΑ

100

3.75

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (0) 90cm ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 30mm 3/8 ΚΟΠΤΟΥΣΑ

100

3.76

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (0) ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ

100

3.77

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ 36mm

12

3.78

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ 32mm

12

3.79

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ PENROSE 9,5mm ΣΕ ΚΟΥΤΙ

3

3.80

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕ ΤΗ ΜΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑ 90cm

50

3.81

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 50Χ75cm

100

3.82

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (>32)

3

3.83

ΡΟΛΟ ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 1kg

3

3.84

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500g)

1

3.85

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ DIFF QUICK (ΚΙΤ)

1

3.86

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ (50τμχ)

3

3.87

ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (100τμχ)

2

3.88

ΠΑΝΕΣ-ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 90cm

100

3.89

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ 3ml (100 ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

3.90

ΜΑΣΚΕΣ ΔΕΤΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

1

 

προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ 3, 3.965,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια πώλησης/διάθεσης κτηνιατρικών ή/και φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά η προσφορά θα πρέπει να περιέχει όλα τα είδη της ομάδας, διαφορετικά δε θα γίνει δεκτή. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο χωρίς το ΦΠΑ, τιμή με ΦΠΑ και τιμή για το σύνολο της ομάδας και να υπάρχει δυνατότητα να σταλεί ηλεκτρονικά στο Δήμο, αν ζητηθεί.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίηση της ανάθεσης στον ανάδοχο, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει μετά την παρέλευση τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους.

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την παραλαβή τους. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή, δεν θα παραλαμβάνονται.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια ειδων διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

6. Η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια πώλησης/διάθεσης κτηνιατρικών ή/και φαρμακευτικών προϊόντων

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ