Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

10/08/2018, Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου

10.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

      Να υποβάλετε προσφορά για την «Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών  Κτηνιάτρου  για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου, προϋπολογισμού 15.444,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %, για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες  προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές