Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

30/03/2018, Διακήρυξη Δημοπρασίας ενοικίαση προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου ΑΚ14 του Δήμου Χανίων

30.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ