Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

28/03/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

28.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

Αναλυτική πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές -Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς