Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

17/05/2018 Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χανίων

17.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές-Τεχνική Έκθεση-Φύλλο Συμμόρφωσης