Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

10/07/2018, Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, Fax για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

10.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

Διακήρυξη με παραρτήματα (ΤΕΥΔ, Τεχνικές Προδιαγραφές, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)

Παράρτημα Α ΤΕΥΔ και Β Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σε word)