Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

14/03/2018, Διακήρυξη Δημοπρασίας για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων για την τουριστική περίοδο 2018

14.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων

Υπεύθυνη Δήλωση για τις Θέσεις

Υπεύθυνη Δήλωση για τον εγγυητή

Χάρτες Αναψυκτηρίων