Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

17/05/2018, Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

17.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές-Τεχνική Έκθεση- Φύλλο Συμμόρφωσης