Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

31/08/2018, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμων για τις αναγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων.

31.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Αναλυτική Πρόσκληση

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς