Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

03/10/2018, Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου

03.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

                                                Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

      Να υποβάλετε προσφορά για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών  Κτηνιάτρου  για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου, προϋπολογισμού 15.444,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %, για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες  προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές