Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

24/05/2018, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

24.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ


ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία «Κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 16.639,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρχεία

  1. tehniki_ekthesi
  2. prosklisi_ypiresia_ktiniatrikis_perithalpsis