Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

06/06/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

06.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνολικού προϋπολογισμού 9.995,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Προδιαγραφές-Απαιτήσεις – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Υπηρεσία Περισυλλογής και Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ