Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

06/06/2018, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

06.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 08:06

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία «Κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 16.639,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και τη Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Υπηρεσία Κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ