Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

12/11/2018, Κοινοποίηση αιτιολογικής Έκθεσης "Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης σε οικόπεδο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 43

16.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Κοινοποίηση αιτιολογικής Έκθεσης "Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης σε οικόπεδο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 43.

Αιτιολογική Έκθεση