Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

10/05/2018, Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση Δημοτικού Ακινήτου

11.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 07:05

Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση Δημοτικού Ακινήτου:

 

Διακήρυξη