Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

08/08/2018, Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»(Δ/ΝΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ)

08.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»(Δ/ΝΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ).

 Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά – οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Προκήρυξη

Αίτηση

Οικονομική προσφορά