Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

1/2/2018, Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για την επιλογή αναδοχών μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης

01.02.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:02

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων

Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

για την επιλογή αναδοχών μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Καλούμε :

Α. τους ενδιαφερομένους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

  2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

  3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Β. τους ενδιαφερομένους Μελετητές Δημοσίων Έργων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

  1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  3. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών για την επιλογή αναδοχών μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, να υποβάλουν, μέχρι τις 20/02/2018, σχετική αίτηση στα γραφεία Πρωτόκολλου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, (Μελιδονίου 27 Χανιά), επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού ή μελετητικού τους πτυχίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Γεώργιος ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ