Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

17/05/2018, Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου

17.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

 

                                                      Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

     ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

      Να υποβάλετε προσφορά για την «Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών  Κτηνιάτρου  για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου, προϋπολογισμού 15.444,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %, για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες  προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Αναλυτική πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές