Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

14/2/2018, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 34Β ΚΑΙ 48

14.02.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων», με Α.Φ.Μ. 997679351, Α΄ Δ.Ο.Υ. Χανίων, - δ/νση Κριάρη 40 Χανιά – 1ος όροφος - νομίμως εκπροςωπούμενο από τον Πρόεδρό του κο Βαρδάκη Αντώνιο Ιωάννη του Αντωνίου,

Προκηρύσσει πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των Ισογείων Καταστημάτων (βόρεια του 1ου Γυμνασίου Χανίων), οδοφ Τσουδερών αρ. 34 Β και 48 στην πόλη των Χανίων.

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 28/02/2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13.00 μ.μ.- 13.30 μ.μ. (ώρα λήξης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (οδός Κριάρη 40 – 1 ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.

Τα καταστήματα βρίσκονται πίσω από το 1ο Γυμνάσιο Χανίων, είναι 45 τ.μ. έκαστο, και έχουν χρήση εμπορική και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των __400_ €.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό ίσου με το 10% ενός έτους μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς (480 ευρώ).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η προκήρυξη δίδονται από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κριάρη 40 – 1 ος όροφος - τηλ: 28213 41773) καθώς και στο site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14-02-2018 ΑΔΑ