Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

25/10/2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε Ο.Τ.Α» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

25.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε Ο.Τ.Α» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Προκήρυξη