Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

17/12/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ>>

17.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ να καταθέσει προσφορά για  την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ>> προϋπολογισμού  6510,00 € με ΦΠΑ 24 %.

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι την Πέμπτη  20/12/2018 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος

Διακήρυξη