Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

07/11/2018, Πρόσκληση υποβολής προσφορά για την ανάθεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19>>

07.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ να καταθέσει προσφορά για  την ανάθεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19>> προϋπολογισμού 5.038,62 € με ΦΠΑ 24 %.

 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι την Δευτέρα  19/11/2018 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος.

 

  Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στον συμμετέχοντα που θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά .

Πρόσκληση