Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

07/11/2018, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19»

07.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ να καταθέσει προσφορά για  την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» προϋπολογισμού 3.422,40 € με ΦΠΑ 24 %.

   Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) .

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι την Δευτέρα  19/11/2018 ώρα 11.30 π.μ. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος.

Πρόσκληση