Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

09/11/2018, Επαναπροκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Ισόγειου Καταστήματος 25 τ.μ. (βόρεια του 1ου Γυμνασίου Χανίων), στην οδό Τσουδερών αρ. 44 στην πόλη των Χανίων

09.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

Το Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων», με Α.Φ.Μ. 997679351, Α΄ Δ.Ο.Υ. Χανίων, - δ/νση Κριάρη 40 Χανιά – 1ος όροφος - νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του  κο Βαρδάκη Αντώνιο Ιωάννη του  Αντωνίου σύμφωνα με την 308/04-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με την οποία έγινε ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων,

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του  Ισόγειου Καταστήματος 25 τ.μ. (βόρεια του 1ου Γυμνασίου Χανίων), στην οδό Τσουδερών αρ. 44 στην πόλη των Χανίων.

 

Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της σχολικής επιτροπής  οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών στις  15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π. μ.(ώρα λήξης προσφορών) με φανερές πλειοδοτικές προσφορές.

Προκήρυξη