Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

06/11/2018, Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Παιδίατρο για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ

07.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 08:11

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολτικής και Παιδείας του Δήμος Χανίων ανακοινώνει


Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ, που εδρεύει στα Χανιά Κυδωνίας 29, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Η παρακολούθηση της υγείας
των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων ανά 15 ημέρες, η τήρηση φακέλου υγείας ανά παιδί και οι ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς στους 14 Βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού, όπου καθημερινά φιλοξενούνται 750 βρέφη και νήπια» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.

Προκήρυξη