Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

10/10/2018, Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την εργασία "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

10.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί τους ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ  να καταθέσουν προσφορά για  την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για το σχολικό έτος 2018-19.

Η εργασία αφορά τη συντήρηση 28 καυστήρων και είναι προϋπολογισμού 1.587,20 € (με Φ.Π.Α 24%).Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στον συμμετέχοντα που θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά . Σε περίπτωση ίδιων προσφορών θα γίνει κλήρωση ενώπιο της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

  Οι προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι την Τρίτη 16/10/2018 ώρα 10 .00 π.μ. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος.

Πρόσκληση