Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 27/11/2013 12:11

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την παράθεση μπουφέ αλμυρών και γλυκών ειδών για 100 άτομα, για το εργαστήριο διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2013, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)», με απευθείας ανάθεση

einoka

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Χανιά, 26/11/2013

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                              Αρ.πρωτ. 101926

 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135

Tηλ.:2821 3 41760

 www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ :  Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την παράθεση μπουφέ αλμυρών και γλυκών ειδών  για 100 άτομα, για το εργαστήριο διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2013, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)», με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  4. Tις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).
  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α. 15-6474.002 «Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων του τοπικού σχεδίου δράσης (ΤΟΠΕΚΟ)-ΟΠΣ 375760» του οποίου προβλέπεται πίστωση 2.800,00€
  6. Την υπ’ αριθμ. Α-1804 Π.Α.Υ., ποσού 2.800,00€
  7. Την υπ’ αριθμ. 908/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.800,00€  για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης του εργαστηρίου διαβούλευσης.
  8. Την υπ’ αριθμ. 99330/18-11-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και   Πληροφορικής.
  9. Την υπ’ αριθμ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της  παράθεσης μπουφέ αλμυρών και γλυκών ειδών,για 100 περίπου άτομα, που θα παρασχεθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2013, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο έργο με τίτλο «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)»  και τη δράση 6 με τίτλο «Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων του Τοπικού Σχεδίου Δράσης», προϋπολογισμού 1.476,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο μπουφές θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα παρακάτω είδη:

 

ΑΛΜΥΡΑ

τεμ

Καλιτσουνακια (3 είδη)

80

Αλμυρό Σου

80

Mini croissant (2 είδη)

80

Pizza mini

80

Μανιταροπιτάκια

80

Κοτοπιτάκια

80

Λουκανικοπιτακια

80

Ταρτακι αλμυρό (με διάφορες σαλάτες)

80

Ποικιλία τυριών

1

Ποικιλία αλλαντικών

1

Διάφορα κριτσινια

80 

ΓΛΥΚΑ

Τεμ

Εκλαιράκια 3 είδη

80

Σουδάκια 2 είδη

80

Ταρτακια 4 είδη

80

Κοκάκια 2 είδη

80

Αντικάκια

80 

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ

Ξηροί καρποί

Πατατάκια

Νερό

Αναψυκτικά

Παραδοσιακό Ηδύποτο (τσικουδιά)

Παρατηρήσεις: Ο προσφέρων θα αναλάβει την παροχή και την τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού σερβιρίσματος, τραπέζια τοποθέτησης των εδεσμάτων με λευκό υφασμάτινο τραπεζομάντιλο, χαρτοπετσέτες, πιάτα κλπ, καθώς και τη μεταφορά των σκευών και των εδεσμάτων προς και από το χώρο του εργαστηρίου διαβούλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χανίων, μέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου2013 ώρα 11.00.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία τους και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια μπουφέ αλμυρών και γλυκών ειδών », για το εργαστήριο διαβούλευσης που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)».

Πληροφορίες στο τηλ. 28213 41760 & 28213 41642. 

 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ