Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 04/03/2013 10:03

04/03/2013, Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών-Fax, για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 Όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια "Γνήσια Μελάνια εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και fax", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013, και ώρα 15:00 μ.μ.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Όροι προμήθειας

Έντυπο οικονομικής προσφοράς