Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 30/10/2013 07:10

30/10/2013, Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων Κα. Νίκη Αποστολάκη προκηρύσσει  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» (τσιμέντα μαύρα, λευκά, σίδερα Φ8-Φ10-Φ12S.500, πλέγματα Τ139, έτοιμο σκυρόδεμα C16/20) » για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων  με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 31.588,70€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 30% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 05-11-2013 και ώρα 12.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων στις Μουρνιές  Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της ΔΕΥΑΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ στις Μουρνιές Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΧ (κ. Μαυρογένης Τηλέφωνο 28210-36278 Φαξ 2821036289 e-mail: mavrogen@deyax.org.gr ).