Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 05/06/2013 02:06

05/06/2013, Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία στις στις 18 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα από 12:30 έως 13:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ. 73135, για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων.

Αναλυτικά η διακήρυξη

Χάρτες

Άγιοι Απόστολοι