Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 03/04/2013 08:04

03/04/2013, Επαναληπτικής Προκήρυξης Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Νίκη Αποστολάκη προκηρύσσει  Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,προϋπολογισμού με τον ΦΠΑ 17.707,80 €. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη  09-04-2013 και ώρα 12.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο Πιθάρι Ακρωτηρίου Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyax.org.gr).