Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 24/05/2013 01:05

24/05/13, Ανακοίνωση για προμήθεια φυλλαδίων για τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων ζώων συντροφιάς με απευθείας ανάθεση

 

Χανιά, 24 / 05 / 2013

Αρ. Πρωτ.: 40249

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ.: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760, εσωτ 2

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Προμήθεια φυλλαδίων για τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων ζώων συντροφιάς, με απευθείας ανάθεση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη διενέργεια προμήθειας φυλλαδίων για τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων κηδεμόνων ζώων συντροφιάς, προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Η προμήθεια αφορά σε 3.000 έγχρωμα δίπτυχα φυλλάδια, διαστάσεων ανοικτά 23,5εκ* 24εκ και κλειστά 23,5εκ*12, σε χαρτί τύπου velvet 150γρ. (Τυχόν έξοδα αποστολής των φυλλαδίων, βαρύνουν τον ανάδοχο).

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013, στις 13.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια φυλλαδίων για τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων ζώων συντροφιάς, με απευθείας ανάθεση». Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.